تاریخ گفت‌وگو در ایران معاصر

«هم‌شنوی» یعنی چه؟ در تاریخ معاصر ایران، سده‌ اخیر و از مشروطه به این سو، چه گفت‌وگوهای مهم استراتژیک،اثرگذار و سرنوشت‌سازی دیده می‌شود؟ مکتوب یا شفاهی؟ در این امر مهم، یعنی دیالوگ، مذاکره یا مکالمه به قصد  مفاهمه و برای مصالحه، ضرورت ساختن فرهنگ جامعه و توسعه‌ پایدار و هر نوع ترقی انسانی، چه قوت یا ضعفی بین ایرانیان دیده می‌شود؟
در این ویدیو ماهمنیر رحیمی، روزنامه‌نگار، در گفت‌وگویی با تورج اتابکی، استاد تاریخ اجتماعی دانشگاه هلند، به بررسی تاریخچه گفت‌وگو در ایران معاصر پرداخته است. 
این برنامه زنده اینستاگرامی ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ از صفحه اینستاگرام گفت‌وشنود برگزار شده است.