جمهوری اسلامی چرا «من» را به رسمیت نمی‌شناسد؟

آزار و اذیت بهائیان عمیقا ریشه در ایدئولوژی نظام اسلامی دارد. این در حالی ست که دین بهائی اشتراکات زیادی با اسلام دارد؛ برای مثال اعتقاد به توحید، اعتقاد به نبوت محمد پیامبر مسلمانان، اعتقاد به صحت نص قرآن و موارد متعدد دیگر. ولی رژیم ولایت فقیه و روحانیون باورمند به آن، بهائیان را به عنوان چالشی  برای قدرت و اقتدار خود می‌بینند. 

سوال این است که چرا جمهوری اسلامی بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد؟

در این برنامه ماهمنیر رحمیمی، روزنامه‌نگار در گفت‌وگو با طلوع گلکار، استاد موسسه آموزش عالی بهائیان وشاهین میلانی، مدیر اجرایی مرکز اسناد حقوق بشر موضوع قتل، زندان، غارت و تهدید بهاییان در ایران را بررسی می‌کنند.

این برنامه زنده اینستاگرامی ۱۴ آذر ۱۴۰۲ از صفحه اینستاگرام گفت‌وشنود برگزار شده است.