آیا طنز در ایران توانسته علی‌رغم سانسور هنر مفیدی ارائه بدهد؟

در این برنامه هادی خرسندی، طنزپرداز، به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا طنز در ایران توانسته علی‌رغم سانسور هنر مفیدی ارائه بدهد؟ این برنامه بخشی از گفت‌وشنود ۱۶ است با عنوان «طنز اجتماعی؛ تقدس‌زدایی مداراگر» که ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ با حضور هادی خرسندی و برخی از پژوهشگران و کنشگران از اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.