فرآیند تغییر دین چگونه صورت می‌گیرد؟

مجید محمدی، جامعه‌شناس، در این برنامه درباره این موضوع صحبت می‌کند که فرآیند تغییر دین چگونه صورت می‌گیرد؟
این برنامه بریده‌ای از بگو-بشنوی ۱۳ است با عنوان «آزادی انتخاب؛ آیا دینم را تغییر دادم؟ چرا؟ » که ۴ مرداد ۱۴۰۲ با حضور برخی از پژوهشگران و کنشگران از اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.