قانونی که حقوق شهروندی را تامین نکند، مشروعیت دارد؟

قانون، چه شرایطی را لازم دارد تا یک قانون محسوب شود؟ یک قانون مشروعی که در حکومت‌های دموکراتیک وجود دارد. آیا آنچه که در ایران مدام می‌گویند قانون است، اصلن قانون است؟ 
نیره انصاری، حقوقدان، در ایرن برنامه پاسخ می‌دهد. 
این برنامه بخشی از بگو-بشنو۱۸ است با عنوان «لایحه حجاب؛ نظر مومنان و نامسلمانان » که  ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ با برخی از پژوهشگران و کنشگران از اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.