استفاده از انواع مکالمه و بررسی تفاوت‌های آن

گفت‌وگو دو کارکرد اصلی اجتماعی در جامعه دارد؛ یکی مفاهمه به معنای درمیان‌گذاشتن و رد‌وبدل‌کردن فهم‌ها برای ارتقاء درک متقابل و تصمیم‌گیری مبتنی بر همکاری است و دوم اصل کاهش منازعه؛ به این دلیل که منازعه همواره مخل فرایند‌ها و روند‌ مسائل در جامعه است. مجید محمدی، جامعه شناس در این برنامه به ذکر انواع مکالمه و بررسی تفاوت‌های آن می‌پردازد. این برنامه بریده‌ای از گفت‌وگوی زنده گفت‌وشنود نهم است که ۲۱ تیر ۱۴۰۲ با حضور برخی پژوهشگران و کنشگران حوزه علوم اجتماعی، دینداری و خداناباوری در اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.