تبعیض در مدارس و دانشگاه‌ها به جامعه صدمه می‌زند

«بحث استخدام در ایران، یکی از تبعیض‌هایی ست که در کشور وجود دارد. این تبعیض باعث می‌شود افراد دروغ بگویند و این مسئله به شخصیت انسان صدمه وارد می‌کند.»

پارسی‌من شهروند خداناباور، در برنامه بگو بشنو ۴۸ با موضوع «شما چه تبعیضی تجربه کردید؟» گفت: «تبعیض در مدارس و دانشگاه‌ها به جامعه صدمه می‌زند.»

این قسمت از مجموعه‌برنامه‌های بگو-بشنو با بحث و گفت‌گو میان شهروندانی از ادیان، اقوام و جنسیت‌های مختلف چون بهائی، یهودی، کلیمی، مسلمان سنی، خداناباور، ترک و عرب، زنان و … درباره رواداری همراه شده است.

این برنامه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ با حضور صاحبنظرانی از خداناباوران، سنی‌ها، کلیمیان، پیروان ادیان دیگر و زنان در کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.

لینک برنامه کامل