جمهوری اسلامی قوانین تبعیض‌آمیزی را به جامعه تحمیل کرده

«مهم‌ترین وجه حقوقی تبعیض، به‌خصوص پس از انقلاب ۵۷، تبعیض دینی است. تبعیض دینی درواقع خود را بازتولید می‌کند در جامعه. در قوانین جزایی و مدنی، تبعیض‌های دینی و عقیدتی زیادی وجود دارد.»

بخشی از سخنان موسی برزین حقوق‌دان را می‌شنوید که در برنامه بگو بشنو ۴۸ با موضوع «شما چه تبعیضی تجربه کردید؟» گفت: «جمهوری اسلامی قوانین تبعیض‌آمیز را به جامعه تحمیل می‌کند.»

این قسمت از مجموعه‌برنامه‌های بگو-بشنو با بحث و گفت‌گو میان شهروندانی از ادیان، اقوام و جنسیت‌های مختلف چون بهائی، یهودی، کلیمی، مسلمان سنی، خداناباور، ترک و عرب، زنان و … درباره رواداری همراه شده است.

این برنامه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ با حضور صاحبنظرانی از خداناباوران، سنی‌ها، کلیمیان، پیروان ادیان دیگر و زنان در کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.

لینک برنامه کامل