علی‌مراد داودی؛ استاد ممتاز دانشگاه تهران چرا ربوده و ناپدید شد؟

دکتر علی‌مراد داوودی در سال ۱۳۰۰ در خانواده‌ای بهایی در خلخال متولد شد. از دانشگاه تهران در رشته فلسفه دکترا گرفت و در همان دانشگاه به تدریس این رشته نیز مشغول شد. علی مراد داوودی در دانشگاه تهران استادی ممتاز و محبوب محسوب می‌شد. او در حوزه فلسفه چندین اثر را تالیف و ترجمه کرده بود.

دکتر داوودی در سال ۱۳۵۴ به عضویت محفل ملی بهائیان ایران برگزیده شد. با روی‌کار‌آمدن جمهوری اسلامی، خمینی که بهاییان را در فتوایی «کافر و نجس» نامیده بود، دستور به محدودیت و آزار آنان داد. او در آبان ۱۳۵۸ در تهران ربوده شد و به قتل رسید.

جمهوری اسلامی تلاش می‌کند از معلمان و اساتیدی بهره بگیرد که مروج ایدئولوژی مذهبی این نظام باشند. بدیهی است که امثال علی‌مراد داوودی با چنین مشی و باورهایی تاب آورده نمی‌شوند به‌ویژه وقتی بهایی هم باشند!

در این ویدیو با او بیش‌تر آشنا شوید.