نسبت امنیت اقتصادی و مداراگری

«هر زمانی که فقر و بیکاری افزایش پیدا می‌کند، اما سرانه درآمد خالص ملی افزایش پیدا نمی‌کند، سطح دزدی و قتل و جنایت بالا می‌رود. همین واقعیت نسبت میان امنیت اقتصادی و مداراگری را در یک جامعه مشخص می‌کند.»

در این برنامه ماهمنیر رحمیی، روزنامه‌نگار، در گفت‌وگویی با جمشید اسدی، اقتصاددان، درباره موضوع نسبت امنیت اقتصادی و مداراگری، صحبت می‌کند.

این برنامه زنده اینستاگرامی ۲۷ مهر ۱۴۰۲ از صفحه اینستاگرام گفت‌وشنود برگزار شده است.