چرا آموزش افراد در خانواده سرنوشت‌ساز است؟

آموزش و تمرین در جامعه و خانواده چگونه می‌تواند بر تعیین سرنوشت جمعی شهروندان تاثیر بگذارد؟ چگونه آمورش در سطح خانواده و جامعه می‌تواند اهمیت داشته باشد؟ چرا گروه سنی دهه هشتاد در ایران از اعتماد به نفس بیشتری در ابراز خود در جامعه نسبت به نسل‌های قبل بیش‌تر است؟ آیا آموزش خانواده در آن موثر بوده؟

دکتر نیما نورزوی، روانشناس بالینی و درمانگر دراین برنامه به این سوالات پاسخ می‌دهد.

این برنامه بخشی از مجموعه برنامه‌های بگو و بشنو است که این بار با موضوع موانع فرهنگی‌اجتماعی گفتگو، تعامل، مدارا و همگرایی فروردین ۱۴۰۲ در اتاق کلاب‌هاوس توانا برگزار شد.