باز نگه‌داشتن راه‌های گفت‌وگو و مداراگری در جامعه

تفاوت جامعه ما با جوامع آزاد دیگر در گفت‌و‌گو و مدارا چیست؟ چه مشکلاتی بر سر راه مداراگری در ایران وجود دارد؟ برتری‌طلبی و خودشیفتگی چگونه می‌تواند راه‌های گفت‌و‌گو و مداراگری در هر جامعه‌ای را مسدود کند ؟ و راه حل این چالش‌ها چیست؟

دکتر نیما نورزوی، روانشناس بالینی و درمانگر در این باره توضیحات کاربردی می‌دهد.

این برنامه بخشی از مجموعه برنامه‌های بگو و بشنو است که این بار با موضوع موانع فرهنگی‌اجتماعی گفتگو، تعامل، مدارا و همگرایی فروردین ۱۴۰۲ در اتاق کلاب‌هاوس توانا برگزار شد.