اتهام جاسوسی به هم‌وطنان بهائی‌‌مان بدون توجه به حقایق تاریخی

در این برنامه، پدرام از همراهان توانا به بررسی موضوع اتهام جاسوسی به هم‌وطنان بهائی‌‌ در ایران بدون توجه به حقایق تاریخی می‌پردازد.

این برنامه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ با حضور صاحب‌نظران و اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی، دین‌پژوهی و سیاست از اتاق کلاب‌هاوس توانا برگزار شده است.