حق آزادی بیان فردی، قابل نفی نیست

آیا حق آزادی بیان فردی، قابل نفی است؟ مجید محمدی، جامعه‌شناس، در این برنامه پاسخ می‌دهد.

این برنامه بخشی از بگو-بشنو ۱۷ است با عنوان «طنز اجتماعی؛ تقدس‌زدایی مداراگر» که  ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ با حضور برخی از پژوهشگران و کنشگران از اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.