ارتباط جدایی نهاد حکمرانی از نهاد دینداری، با آزادی مذهب چیست؟

در این برنامه، یاسر میردامادی، پژوهشگر حوزه دی و فلسفه، به بررسی این موضوع می‌پردازد که ارتباط جدایی نهاد حکمرانی از نهاد دینداری، با آزادی مذهب چیست؟

این برنامه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ با حضور صاحب‌نظران و اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی، دین‌پژوهی و سیاست از اتاق کلاب‌هاوس توانا برگزار شده است.