در دوران مدرسه به خاطر «نماز» تحقیر شدم

«شناخت دین مسئله عمیقی نیست اما مردم عادی همین شناخت را درباره دین ندارند. من از کودکی به این نتیجه رسیدم که نمازخواندن آن‌هم با زور حکومتی درست نیست. بنابراین با خواندن منابع مذهبی و خواندن قرآن به‌قصد نقد دین، روی آوردم و از این طریق خدا را کنار گذاشتم.»

گزیده‌ای از برنامه بگوبشنو ۴۴ را می‌شنوید.

در این برنامه از شرکت‌کنندگان درباره تفاوت «خدای پیش و پس از جمهوری اسلامی» پرسیده‌ایم.

در این بخش تجربه آراد، شهروند خداناباور را می‌شنویم.

ایشان می‌گوید: «در دوران مدرسه به خاطر «نماز» تحقیر می‌شدم.»

شنیدن این برنامه را از دست ندهید.

این برنامه ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ با حضور شماری از شهروندان خداناباور و برخی از صاحب‌نظران در کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.

گرداننده: ماهمنیر رحیمی، روزنامه‌نگار

لینک برنامه کامل