ما سعی کردیم نیکوکاری‌ را فارغ از مرزهای جغرافیایی انجام دهیم

زهرا رحیمی، از بنیان‌گذاران جمعیت امام علی، در این ویدیو از تلاش درباره نگاه و دورنمای فرامرزی و جهانی این نهاد می‌گوید.
این برنامه زنده، ۳ شهریور  ۱۴۰۲ از صفحه اینستاگرام گفت‌وشنود با حضور او و شارمین میمندی، از بنیان‌گذاران جمعیت امام علی، برگزار شده است.