آیا جمهوری اسلامی نمایانگر فرهنگ ایرانی است؟

«این که گفته می‌شود “مشکل ما در ایران فرهنگی است و اگر فرهنگ مردم ما درست نشود، حتی اگر جمهوری اسلامی هم نباشد وضع همین است و بعدی هم بیاید همین خواهد بود و از ما ست که بر ما ست”، به هیچ وجه گفته درستی نیست. اینکه بگوییم حکومت جمهوری اسلامی درآمد فرهنگ معیوب ما ست، هم درست نیست. چرا؟

پاسخ را در این برنامه از زبان آرش جودکی، پژوهشگر فلسفه، بشنوید.

این برنامه قسمتی از بگو-بشنو -۳۹ با عنوان «خودخداپنداری رهبران حکومت اسلامی» است که ۲۰ دی ۱۴۰۲ در اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.

لینک برنامه کامل