جمهوری اسلامی به احساسات و نیات پاک مردم خیانت کرد

«تا زمانی‌که ایدئولوژی و اختلاف طبقاتی وجود دارد، تبعیض هم وجود دارد. این را با گوشت و پوست خودم لمس کرده‌ام. ما زمانی جهانی بدون تبعیض داریم که کرامت انسانی ارزش داشته باشد نه پول و سرمایه و ایدئولوژی. تبعیض قبل از به‌دنیاآمدن من در زندگی من تاثیر داشته است.»

توران صادقی، نویسنده، در برنامه بگو بشنو ۴۸ با موضوع «شما چه تبعیضی تجربه کردید؟» گفت: «جمهوری اسلامی به احساسات و نیات پاک مردم خیانت کرد.»

این قسمت از مجموعه‌برنامه‌های بگو-بشنو با بحث و گفت‌گو میان شهروندانی از ادیان، اقوام و جنسیت‌های مختلف چون بهائی، یهودی، کلیمی، مسلمان سنی، خداناباور، ترک و عرب، زنان و … درباره رواداری همراه شده است.

این برنامه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ با حضور صاحبنظرانی از خداناباوران، سنی‌ها، کلیمیان، پیروان ادیان دیگر و زنان در کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.

لینک برنامه کامل