انقلاب اسلامی، قیامی بود علیه مدرنیسم

«از نظر اسلام اکثریت مردم غیر عالم هستند و نادان و نمی‌توانند «خیر» و «شر» را و «درست» و «خوبی» را از هم تشخیص دهند؛ مثلا آیت‌الله سیدصادق نوری در انتقاد از حکومت دموکراسی می‌گوید: “در این نوع حکومت اکثریت مردم ناقص، محتاج و غیرکاملند و با یک سخنرانی داغ و یک مشت کلمات زیبا، چنان تحت تأثیر قرار می‌گیرند که هر چه سخنران بخواهد به آن عمل می‌کنند و جمعی از ملت به حدی مادی و شکم‌پرست هستند که با مختصر پول و یک ناهار و شام، خودشان را تسلیم می‌کنند و جمعی دیگر به حدی شهوت‌ران هستند که با یک نگاه محبت‌آمیز زنی، عقیده‌شان عوض می‌شود.” این یعنی انقلاب اسلامی روی افکار ارتجاعی و ابتدایی بنیان‌گذاری شده که به پیش از ۳۰۰ سال پیش برمی‌گردد».

این بخشی از سخنان پرویز دستمالچی، کنشگر سیاسی، است.

این برنامه قسمتی از بگو-بشنو، ۴۲ با عنوان «انقلاب اسلامی؛ نعل وارونه؟» است که ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ در اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.

لینک برنامه کامل