ساختار جمهوری اسلامی، مقابل جوامع دموکراتیک است

ما موقعی که صحبت از مسائل ایران می‌کنیم، باید توجه داشته باشیم که در قیاس با حکومت دموکراتیک و جمهوری اسلامی، از یک سیستم کاملا متفاوت صحبت می‌کنیم.
 پرویز دستمالچی در این برنامه به این موضوع می‌پردازد که ساختار جمهوری اسلامی، مقابل جوامع دموکراتیک است و تفاوت‌های آن را عنوان می‌کند.

این برنامه بخشی از بگو-بشنو۱۸ است با عنوان «لایحه حجاب؛ نظر مومنان و نامسلمانان » که  ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ با حضور برخی از پژوهشگران و کنشگران از اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.