جمهوری اسلامی نه یک حرف کم‌تر و نه یک حرف زیادتر

طرح از اسد بیناخواهی