یهودی‌ستیزی در پوشش اسلام‌گرایی

طرحی از رضا عقیلی