قانون مصوب نمایندگان ملت، بر هر قانون و سنتی مقدم است

پرویز دستمالچی، در این برنامه به موضوع تقدم قانونِ مصوب نمایندگان ملت، بر هر قانون و سنتی می‌پردازد. همچنین اشارای می‌کند به این که چگونه می‌شود در بستر یک جامعه آزاد، همه افراد آن جامعه در برابر قانون مساوی باشند.  
این برنامه بریده‌ای از گفت‌وگوی زنده گفت‌وشنود دوازدهم است که ۲۸ تیر ۱۴۰۲ با حضور برخی  پژوهشگران و کنشگران حوزه علوم اجتماعی، دینداری و خداناباوری در اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.