جنسیت‌زدگی و زن‌ستیزی در طنز

در این برنامه هادی خرسندی به انتقاد فهیمه خضر حیدری، روزنامه‌نگار، از جنسیت‌زدگی و زن‌ستیزی در اشعار طنز خود پاسخ می‌دهد. 
این برنامه بخشی از گفت‌وشنود ۱۶ است با عنوان «طنز اجتماعی؛ تقدس‌زدایی مداراگر» که  ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ با حضور هادی خرسندی و برخی از پژوهشگران و کنشگران از اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.