جایزه‌ نوبل صلح نرگس محمدی و اثر آن بر جنبش زن-زندگی-آزادی


«جنبش زن، زندگی، آزادی، جنبشی است که بعد از مدت‌ها تلاش کرده که از رنج خود یک مبارزه بسازد و از مبارزه خود یک ادبیات مشترک تولید کند. جنبشی که پشت آن تاریخ یک مبارزه وجود دارد. در روز مراسم اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی نیز عنوان شد که در یک سال گذشته، مبارزه زنان و مردان در ایران، نوع دیگری از جنبش برابری‌خواهی در ایران را به دنیا نشان داده است.» در این ویدیو ماهمنیر رحمیی، روزنامه‌نگار، در گفت‌وگویی با آسیه امینی، شاعر و کنشگر، درباره موضوع جایزه‌ نوبل صلح ۲۰۲۳ که به نرگس محمدی اهدا شد و اثراتی که بر جنبش زن-زندگی-آزادی دارد، صحبت می‌کند.