خداناباوران در ایران از حقوق انسانی محروم هستند

در جمهوری اسلامی افراد حتما باید مسلمان شیعه دوازده‌امامی اصولی و معتقد به ولایت فقیه باشند، اگر نباشند، از همه حقوق اساسی خود محروم هستند. و فاجعه‌بار این است که این اعتقاد را در قانون اساسی کشور هم مصوب کرده‌اند. یعنی تمام کسانی که به غیر خود آن‌ها هستند، خلاف قانون عمل کرده‌اند. برای مثال در اصل دوم قانون اساسی آمده است که «جمهوری اسلامی روی اصول اسلام شیعه‌ی مرجع‌تقلیدی بنا می‌شود.» و در اصل چهارم آمده است که «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و…همه و همه باید بر اساس موازین اسلامی باشد. و این اصل برتمام اصول قانون اساسی و دیگر مقررات دیگر حاکم است و تشخیص آن با فقهای شورای نگهبان است…».

اینجا جایی ست که در آن خبری از حقوق بشر و منشور جهانی حقوق بشر نیست.

بخشی از سخنان پرویز دستمالچی، فعال سیاسی.

این برنامه بخشی از «بگو-بشنو – ۳۶» است با موضوع «حق من خداناباور چه شد؟» که ۲۲ آذر ۱۴۰۲ در اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.

لینک کامل برنامه