آیا تحریم محرم مورد قبول جامعه است؟

آیا محرم را تحریم کنیم؟ یا به عزاداری‌ها بپیوندیم؟ پاسخ را در این برنامه توسط سروش آقا‌گل، شهوند ایرانی، بشنوید. 

این برنامه بریده‌ای از بگو-بشنوی ۱۳ است با عنوان «آزادی انتخاب؛ آیا دینم را تغییر دادم؟ چرا؟» که ۴ مرداد ۱۴۰۲ با حضور برخی از پژوهشگران و کنشگران از اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.