امربه‌معروف به شیوه جمهوری اسلامی، مورد پذیرش نیست

علیرضا معینی، یک شهروند، در این برنامه پیرامون این موضوع بحث می‌کند که امربه‌معروف به شیوه جمهوری اسلامی، مورد پذیرش نیست.
این برنامه بخشی از بگو-بشنو۱۸ است با عنوان «لایحه حجاب؛ نظر مومنان و نامسلمانان » که  ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ با برخی از پژوهشگران و کنشگران از اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.