انقلاب اسلامی انقلابی ارتجاعی بود

پرویز دستمالچی، فعال سیاسی، در این برنامه می‌گوید: انقلاب اسلامی انقلابی ارتجاعی بود. انقلاب بود، به این دلیل اینکه تمام ساختارها و بافت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و فرهنگی را زیرورو کرد. ارتجاعی بود به لیل اینکه از نظر تاریخی برگشت به تکامل اجتماعی پیش از انقلاب فرانسه و از نظر تاریخ ایران هم برگشت به پیش از انقلاب مشروطیت. 
این برنامه بخشی از  بگو-بشنو ۱۹ است با عنوان «دین‌دار و بی‌دین، در جنبش زن – زندگی – آزادی» که   ۱ شهریور ۱۴۰۲ با حضور شهلا شفیق، نویسنده، کاظم علمداری، جامعه‌شناس، وریا امیری، پژوهشگر فیزیک و برخی از پژوهشگران و کنشگران از اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.