ریشه‌های مذهبی فساد اقتصادی در ایران

دستگاه رهبری جمهوری اسلامی هرگز گزارش سالانه درآمد و خرج‌کرد اقتصادی به جایی ارائه نمی‌کند. به همین این دلیل که این موضوع شفاف نسیت، فاسد است.

بنابراین اصلا نیازی نیست در این مورد کسی بیاید و از درون این دستگاه افشاگری کند، زیرا نفس پنهان‌کاری در هزینه‌های اموال عمومی فساد است.

مجید محمدی، جامعه‌شناس، در این برنامه از ریشه‌های مذهبی فساد اقتصادی در ایران می‌گوید.

این برنامه که بخشی از بگو-بشنو – ۳۴ است با عنوان «از برده‌داری قدیم تا بندگی‌های جدید و روز جهانی مبارزه با فساد» که در ۱۵ آذر ۱۴۰۲ از اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.

لینک برنامه کامل