انقلاب زن، زندگی، آزادی، انقلابی فرادینی ست

مجید محمدی، جامعه‌شناس، در این برنامه به بحث پیرامون نقش دینداران و بی‌دینیان در انقلاب زن، زندگی، آزادی می‌پردازد و از این می‌گوید که این انقلاب، یک انقلاب فرادینی است. بیش‌تر بشنوید. 
این برنامه بخشی از  بگو-بشنو ۱۹ است با عنوان «دین‌دار و بی‌دین، در جنبش زن – زندگی – آزادی» که   ۱ شهریور ۱۴۰۲ با حضور شهلا شفیق، نویسنده، کاظم علمداری، جامعه‌شناس، وریا امیری، پژوهشگر فیزیک و برخی از پژوهشگران و کنشگران از اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.