ایدئولوژی دینی و سب‌النبی

در این برنامه وریا امیری، پژوهشگر فیزیک در راستای گفت‌وگو درباره مداراگری دینی، به بررسی موضوع ایدئولوژی دینی و سب‌النبی می‌پردازد.
این برنامه بخشی از برنامه زنده با حضور برخی پژوهشگران و کنشگران است که ۲۱ اردیبهشت  ۱۴۰۲ در اتاق آموزشکده توانا در کلاب‌هاوس برگزار شد.