بگو بشنو، ۱۹: دین‌داران و غیر دین‌داران در جنبش زن-زندگی-آزادی

حکومتی که در ایران بر سر کار است، از دین ایدئولوژی ساخته است و یک حکومت اسلامی است. بحث بر سر دین در جریان انقلاب زن، زندگی، آزادی، یک موضوع بسیار جدی است؛ به شرط اینکه این بحث را به دعواهایی که اتفاق می‌افتد، محدود نکنیم و به عنوان یک معظل به آن نگاه کنیم. معظلی که به لحاظ تاریخی بیش از یک قرن است که در تاریخ ایران مطرح است. در این برنامه بیش‌تر بشنوید.

این برنامه یکم شهریور ۱۴۰۲ با حضور شهلا شفیق، نویسنده، کاظم علمداری، جامعه‌شناس، وریا امیری، پژوهشگر فیزیک و برخی از پژوهشگران و کنشگران از اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.

گرداننده: ماهمنیر رحیمی، روزنامه‌نگار