بگو-بشنو، ۲۳: رابطه آزادی دینی با برابری جنسیتی

آیا وجود آزادی دینی برای همه افراد جامعه، ارتباطی با برابری جنسیتی در آن دارد؟ پاسخ را در این برنامه بشنوید.

این برنامه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ با حضور برخی از پژوهشگران و کنشگران در کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.