بگو-بشنو، ۲۴: آموزش گرایش‌های جنسی در مدارس؛ موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟

آیا شما با  آموزش گرایش‌های جنسی در مدارس به فرزندانتان موافقید؟ پاسخ شما هر چه که باشد، می‌توانید بحث و گفت‌وگوی جدی موافقان و موافقان این پرسش را در این برنامه بشنوید.
این برنامه ۱۲ مهر ۱۴۰۲ با حضور مانی عظیم‌زاده، کارشناس ارشد آموزش عدالت اجتماعی و برخی از پژوهشگران و کنشگران  در کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.