بگو-بشنو ۲۷: کرامت انسانی در اسلام و حقوق جهانی بشر

آیا می‌دانید که تشکیلات سازمان ملل متحد که در ۲۴ اکتبر ۱۹۴۵ میلادی رسما اعلام موجودیت کرد، برای چیست؟ و اینکه مسئولیت تامین مفاد اولیه بندهای اصلی منشور جهانی حقوق بشر در کشورهایی که عضو این سازمان هستند بر عهده کیست؟ آیا در ایران که یکی از اعضای این سازمان است، این مسئولیت بر عهده جمهوری اسلامی است؟

پاسخ را در این برنامه از زبان کارشناسان بشنوید.

این برنامه ۳ آبان ۱۴۰۲ با حضور پرستو فاطمی، کارشناس ارشد حقوق بشر، رضوان مقدم، فعال حقوق بشر وبرخی از پژوهشگران و کنشگران در کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.