بگو-بشنو، ۳۲: روزهای جهانی آموزش، کودکان و تلویزیون؛ کودکان رواداری را از کجا بیاموزند؟

از آن‌جا که مهم‌ترین فضای شکل‌گیری شخصیت و شناخت کودک در خانواده است، او در همین محیط می‌تواند رواداری را یاد بگیرد یا یاد نگیرد. و این تنها به این صورت نیست که والدین فقط حرف بزنند، او باید رفتارها را نیز ببیند تا به این درک برسد که رواداری چیست و خانواده او با کسی که هم‌مذهب یا هم‌فکر سیاسی او نیست، چگونه رفتار می‌کند. در جامعه اما در حکومت‌های دیکتاتوری مثل جمهوری اسلامی و مثلا شوروی سابق – که حتی آزادانه فکرکردن در خانه نیز جرم است – کار سخت‌تر می‌شود.

در این برنامه دکتر کامبیز محمودی، پدر تلویزیون ایران، در این باره بیش‌تر سخن می‌گوید.

این برنامه یکم آذر ۱۴۰۲ با حضور کامبیز محمودی و برخی از پژوهشگران و کنشگران در کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.