بگو-بشنو،۳۶: حق من خداناباور چه شد؟

آیا اقزایش شمار خداناباوران، روی‌گردانی از اسلام یا گرایش به مذهب غیر شیعه در ایران افزایش صحت دارد؟ آینده برای گروه‌های مذهبی ِنامسلمان و غیرمذهبی، در ایران چه‌طور پیش‌بینی می‌شود؟ به صورت فردی یا در یک کار گروهی، با چه ابتکاری می‌توانیم به «ارزش تعامل بین ادیان و باورهای مختلف» در جامعه‌‌ خود کمک کنیم؟ و در نهایت اینکه آیا حقوق ناباوران در جامعه رعایت خواهد شد؟

در این برنامه در پاسخ به این سوالات، میان صاحب‌نظزان بحث و گفت‌وگو می‌شود.

این برنامه ۲۲ آذر ۱۴۰۲ با حضور پرویز دستمالچی، فعالی سیاسی، حجت فدایی، خداناباور و کارشناس امنیت اینترنت، وریا امیری، خداناباور و پژوهشگر فیزیک، جلال ایجادی، استاد جامعه‌شناسی، بهرنگ رهبری، روزنامه‌نگار، پرویز دستمالچی، فعال سیاسی، طلوع گلکار، شهروند بهایی و برخی از پژوهشگران و کنشگران در کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.