بگو-بشنو، ۴۰: آیا از ما ست که برما ست؟

یا مشکلات رایج در جامعه ما، عمدتا فرهنگی است یا حکومتی؟ آیا ما در ایران به این دلیل که برخی مشکلات فرهنگی هم داریم، سزاوار این هستیم که جمهوری اسلامی بر ما حکومت کند؟

آیا اصلا می‌شود بدون آزادی، سکولاریسم و پلورالیسم به فرهنگ ِ زندگی مسالمت‌‌آمیز رسید؟ چه‌کنیم که بر سر اعتقادات مذهبی خود، علیه خداناباوران به هم‌دیگر خشونت نورزیم؟

و در نهایت اینکه یک فرد شهروند، چه‌طور می‌تواند به ترویج مداراگری و نهادینه‌کردن آداب ِ گفت‌وگو کمک کند؟

این پرسش‌ها مبانی گفت‌وگوی این برنامه از مجموعه برنامه‌های بگو-بشنو است.

این برنامه ۲۷ دی‌ماه با حضور آرش جودکی، پژوهشگر فلسفه، نویسنده و مترجم و محسن بنائی، پژوهشگر تاریخ اسلام و ایران و برخی از پژوهشگران و کنشگران از اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.