بگو-بشنو، ۵۳: صدیقه وسمقی؛ الگوی دین‌داری مداراگرپیشینه و امروز

بگو-بشنوی این هفته، یک ویژه‌برنامه‌ است درباره صدیقه وسمقی، اسلام‌پژوه و نویسنده زندانی در جمهوری اسلامی.

در این برنامه به بحث پیرامون این موضوع می‌پردازیم که چرا جمهوری اسلامی، مومنان را هم برنمی‌تابد؟ از پیشه، پیشینه، کنش‌ها و موقعیت ِ اکنون دکتر صدیقه وسمقی می‌گوییم و به بررسی تاثیر اجتماعی او در جامعه ایران می‌پردازیم.

این برنامه ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ با حضور منصوره حسینی یگانه، پژوهشگر، رامین رحیم‌پور، تاریخ‌دان و برخی صاحب‌نظران و کنشگران در اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.

گرداننده: ماهمنیر رحیمی، روزنامه‌نگار