بگوـ بشنو، ۶: همزیستی گرایش‌های فکری و جنسی رنگارنگ در ایران آینده

در این برنامه با حضور برخی اندیشمندان و مهمانانی از جامعه رنگین‌کمانی، دین‌داران و خداناباوران درباره همزیستی گرایش‌های فکری و جنسی رنگارنگ در ایران آینده گفت‌وگو شده است.

این برنامه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ در اتاق کلاب‌هاوس توانا برگذار شده است.