تلاش جامعه مدنی، رسیدن به زیست انسانی و مداراگرانه است

«تلاش ما برای ایک زیست انسانی و مداراگرانه است. آخرین دستاوردهای یک جامعه بشری رسیدن به دیدگاه سکولار در زمینه سیاسی است و می‌توان گفت که داشتن فرهنگی مداراگرانه در فرهنگ انسان‌هاست.»

بخشی از سخنان اهورا قوامی، از کانون آتئیست‌ها و آگنوستیک‌ها ست درباره جامعه و مداراگری.

این برنامه بخشی از بگو-بشنو ۴۳ با عنوان «چرا خداناباور شدم؟» است که ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ در اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.

لینک برنامه کامل