نقش ورزش در مداراگری

سازمان ملل متحد، شانزدهم نوامبر را روز جهانی مداراگری نامیده است.

ما در برنامه‌های گذشته درباره محورهای مختلف مداراگری و رواداری در جامعه بحث و گفت‌وگو کرده‌ایم. در این برنامه اما ماهمنیر رحیمی، روزنامه‌نگار، با ایرج ادیب‌زاده، گزارشگر ورزشی، درباره نقش ورزش در مداراگری صحبت می‌کند.

این برنامه زنده اینستاگرامی ۲۳ آبان ۱۴۰۲ از صفحه اینستاگرام گفت‌وشنود برگزار شده است.