روایت تجربه‌ها؛ ترویج رواداری از راه مفاهمه

چرا در وجود ما به عنوان یک انسان، میل به روایت خاطرات، داستان‌ها و تجربه‌هایمان برای دیگران وجود دارد؟ چرا قصه‌گویی و قصه‌شنیدن برای ما همواره تکرار می‌شود؟ و آیا این ویژگی به ترویج رواداری در ما کمکی می‌کند؟

دکتر محمدرضا سرگلزاری، روان‌پزشک و نویسنده در این برنامه به این سوالات پاسخ می‌دهد. او با نگاه به روز جهانی داستان‌های موفق به بحث درباره این موضوع می‌پردازد که چگونه روایت تجربه‌ها درما موجب ترویج رواداری از راه فهمیدن یکدیگر می‌شود.

این برنامه ۷ آذر ۱۴۰۱ از صفحه اینستاگرام گفت‌وشنود برگزار شده است.