حاکمیت قانون و سکولاریسم سیاسی؛ دو پدیده درهم‌تنیده در رواداری سیستماتیک