علی‌مراد داوودی؛ عضو محفل ملی بهائیان و از نخستین قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای در ایران