۲۵۰۰ سال است که ایرانی‌ام!

چه کاری بهتر از گفت‌وگو با یک «دیگری» زنده می‌تواند ما را به خود ما بشناساند و آن «دیگری» را به منزله‌ یک انسان در قاموس ما احیاء کند؟

به موازات داستان‌های تلخ و شیرینی که در پادکست «دیگری‌نامه» روایت کردیم، در این مجموعه گفت‌وگوها به سراغ «دیگری»ها می‌رویم تا آن‌ها را به سخن گفتن واداریم!

در قسمت اول، «هما سرشار» به عنوان یک ایرانی یهودی سخن می‌گوید.