برای مداراگری در آینده ایران چه باید کرد؟

در این ویدیوی  کوتاه فرهاد، ثابتان سخنگوی جامعه بهائیان ایران، به این سوال پاسخ می‌دهد که برای مداراگری در آینده ایران چه باید کرد.

این برنامه بریده‌ای از گفت‌وگوی زنده در اتاق کلاب‌هاوس تواناست که دهم خرداد ۱۴۰۲با حضور برخی اندیشمندان حوزه  علوم اجتماعی  و دینداری و خداناباوری برگزار شده است.