برای نویسندگان دربند

طرحی از بهنام محمدی

برای نویسندگان و اندیشمندانی که خودشان و آثارشان در بند جمهوری اسلامی بوده‌اند و هستند.